מהירות מופרזת

 מהירות מופרזת:

 

מכשירי אכיפה

     • מכשיר הממל"ז ( מד מהירות לייזר מסוג L.T.I 20 - 20)
     • מכשיר הדבורה (מכמונת רדאר |||BEE)
     • מצלמות

מהירות מופרזת | ענישה

עד חריגה של 30 קמ"ש ומטה בדרך עירונית הדוח הוא ברירת משפט בגובה של 750 ש"ח (8 נק' רישוי) או 250 ש"ח (ללא ניקוד רישוי) במהירות פחותה יותר. ועד חריגה של 40 קמ"ש ומטה בדרך שאינה עירונית הדוח הוא ברירת משפט בגובה של 750 ש"ח (8 נק' רישוי) או 250 ש"ח (ללא ניקוד רישוי) במהירות פחותה יותר. במקרים

 בהם המהירות גבוהה יותר ישנה חובת העמדה לדין :

    • חריגה של 31 קמ"ש ומעלה בדרך עירונית (הזמנה לדין).
    • חריגה של 41 קמ"ש ומעלה בדרך שאינה עירונית (הזמנה לדין)

לרוב במקרים בהם השוטר מבצע אכיפה ועוצר נהגים עם עבר תעבורתי מכביד / עבירה חוזרת / מהירות גבוהה באופן קיצוני / נהגים חדשים , יטול השוטר מהנהג את רישיון הנהיגה שלו ויזמן אותו לשימוע בפני קצין משטרה ביחידה הרלוונטית. כך למשל יכול למצוא עצמו הנהג נפסל לתקופה של 30 יום עוד בטרם החל משפטו (במקרה בו לא היה מעורב בתאונת דרכים).

ישנן בדיקות קבועות המשתנות ממכשיר אכיפה אחד למשנהו אותן חייב השוטר המפעיל את המכשיר לבצע

 נאשמים רבים זוכו מאשמת עבירת המהירות כיוון שהוכח כי הבדיקות לא בוצעו כראוי ו/או בוצעו באופן חלקי.

 משרדנו זיכה נאשמים רבים מעבירות מהירות לאורך השנים ועל כן במידה והואשמת בנהיגה במהירות מופרזת פנה בהקדם לפגישת ייעוץ